Kruse Lange
 
Om Kruse og Lange       Kinesiolog       Kontakt
 

Svært ved at lære

Et af de områder, som ligger mig mest på hjerte er, hvordan jeg kan hjælpe andre så læring bliver en udfordring i stedet for en daglig pine og plage.

For mig er læring ikke kun det der foregår i skolen, men også det der sker i børnehaven, hos dagplejen, på universitetet og på arbejdspladsen og i familien.

Læring kan være i daginstitutionen, skolen, på arbejdspladsen og i hjemmet. Bredt sagt læring til livet på alle planer.

Vanskeligheder kan have med den fysiske krop at gøre, eller med kemien i kroppen, eller med vores tanker og følelser, eller kan have med ubalance i vores energistrukturer at gøre.

Har man vanskeligt ved læring kan det give sig udtryk i f.eks.: koncentrationsbesvær, aggressiv adfærd, tilbagetrukken adfærd, manglende selvværd og selvtillid, dysleksi, klappen der går ned, hovedpine, mavepine.

Der vil kunne forekomme øvelser som klienten kan have glæde af at praktisere hjemme.

 
Kruse & Lange | Grundtvigs Allè 102 | 6400 Sønderborg | Tele: +45 74 42 91 74